Agencija za restituciju do sada je rešila 100 od 650 zahteva za povraćaj oduzete imovine pristiglih iz sandžačkih opština, saznaje radio Sto plus u ovoj državnoj instituciji.

Među tim rešenim slučajevima je i vraćanje Amir-aginog hana, objekta proglašenog kulturnim dobrom i pod zaštitom države, porodici Murtezić iz Novog Pazara.

Pored toga, odlukom Agencije za restituciju bivšim vlasnicima vraćena je i jedna zgrada u Tutinu.

U Novoj Varoši vraćeno je oko 500 hektara šuma, 80 hektara poljoprivrednog zemljišta i 130 kvadratnih metara građevinskog zemljišta, dok je bivšim vlasnicima Agencija vratila preko 40 hektara šuma na teritoriji Prijepolja.

Rok za podnošenje zahteva za povraćaj oduzete imovine ističe 3. marta, a zahtevi se podnose na propisanom ZVIO obrascu, isključivo u poštama.

Agenciji za restituciju iz cele Srbije podneto je 36.000, a do sada je rešeno 8.500 zahteva.

Vraćeno je 1.863 objekta, 218.000 kvadrata građevinskog zemljišta, 1.500 hektara šuma i oko 1.400 hektara poljoprivrednog zemljišta.

N. Kočović