Na video snimcima vidi se kako je površina jezera zatrpana hiljadama kubika raznog otpada koji je Ibar, usled rasta vodostaja, pokupio sa deponija koje se nalaze duž njegovih obala.

Naravno, to nije jedini izvor zagađenja.

Slike otpada koje pluta na površini Ribarićkog jezera nisu retkost. Razni aktivisti i udruženja ribolovaca u prošlosti su organizovali akcije čišćenja ovog jezera sa namerom da ublaže posledice nemarnog odnosa ljudi.

Komentari (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *