Ta firma je na tender Javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta dostavila ponudu od 10,1 milion dinara bez, odnosno oko 12,1 milion dinara sa porezom na dodatu vrednost, što je nešto više od 100.000 evra.

Zamena stubića u Pešačkoj sada će koštati oko 2,7 miliona dinara više, jer je na prvom tenderu taj posao dodeljen firmi “RTK Elektro” za nešto manje od 9,5 miliona dinara.

Na ponovljenom tenderu prijavila se i kompanija “NP Ingpro”, ali je njihova ponuda od 13,1 milion dinara bila nepovoljnija.

Tenderskom dokumentacijom predviđeno je da se ukloni 15 postojećih i da se na šest lokacija duž Pešačke zone postave nova 23 automatska potapajuća stubića, uz neophodne instalacije.

Neophodno je da stubići budu od hromiranog čelika, minimalne visine 55, a prečnika 16 centimetara.

Takođe, zahteva se da izabrani ponuđač obezbedi aplikaciju za daljinsko upravljanje celokupnim sistemom, vršenje dijagnostike i programiranje stubića da se automatski spuštaju i podižu u zadatim vremenskim intervalima.

Sadašnji potapajući stubići u Pešačkoj zoni postavljeni su u leto 2019. godine, ali gotovo uopšte nisu radili i obavljali funkciju regulisanja saobraćaja u tom delu grada.

Taj posao, vredan 4,6 miliona dinara, tada je poveren kompaniji “SEA” iz Novog Pazara.

Saobraćaj Pešačkom zonom dozvoljen je samo od pet do devet sati ujutru i to isključivo vozilima za dostavu. U ostatku dana potapajući stubići bi trebalo da su podignuti.