On je na godišnjoj Skupštini Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) rekao da razvojna saradnja ne bi bila moguća bez partnerstva sa gradovima i opštinama jer su njihovo usmeravanje i podrška vrlo važni za realizaciju razvojnih projekata.

“Nemačka je ove godine opredelila rekordnu sumu od 300 miliona evra za razvojnu saradnju i podršku projektima u Srbiji u stručnom obrazovanju i dobroj upravi, a fokus je na zaštiti od klimatskih promena i merama energetske efikasnosti”, rekao je Šib.

Dodao je da će danas biti potpisan protokol sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava o trećoj fazi Inicijative o inkluziji izmedju deset opština i Nemačke organizacije za razvojnu saradnju (GIZ).

Taj projekat o inkluziji je, kako je rekao, započet 2017. godine, a cilj je nepromenjen – da se podrže opštine u naporima u zapošljavanju marginalizovanih grupa, naročito povratnika iz EU.

Šib je rekao da je podršku u paketima u Srbiji dobilo 14.000 porodica tokom pandemije.

“Bez obzira na uložene napore ima mnogo toga da se uradi jer smo suočeni sa ogromnim izazovima, naročito kada je reč o marginalizovanim grupama, i zato je važno nastaviti sa projektima za inkluziju. Treba naglasiti da je naročito romska zajednica izložena visokom riziku od siromaštva i nema mnogo prilika za obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvenu zaštitu, i zato želimo da i dalje učestvujemo u tim programima”, rekao je Šib.

Otpravnik poslova ambasade Švajcarske u Srbiji Žan Luk Eš najavio je da će sledeće godine pokrenuti nove inicijative sa Svetskom bankom koje se tiču održivih zelenih gradova u Srbiji.

“Zelena agenda je tema sledećeg klastera koji je otvoren i mi ćemo vas podržati u razvoju zelenih i zdravih gradova. Sledeće godine ćemo imati novi program saradnje koji će trajati od 2022. do 2025. godine koji će se fokusirati na tri oblasti, upravljanje na centralnom i lokalnom nivou, ekonomski razvoj i radna mesta i klimatske promene i održivi gradovi,” rekao je Eš.

Dodao je da je u Švajcarskoj “nivo lokalne samouprave od suštinske važnosti i da on treba da ima nadležnosti, kompetencije, finansije i mogućnost da se konsultuju sa gradjanima oko stvari koje ih se najviše tiču”.

Govoreći o saradnji sa SKGO, Eš je ocenio da je postignut izuzetan nivo saradnje i da je uloga SKGO od suštinske važnosti.

“Oni su most izmedju opština i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i čitave Vlade. To je način da se približe centralni i lokalni nivo vlasti”, rekao je Eš i dodao da je “jako važno da se primeri dobre prakse šire kroz zajednice i da je to još jedan razlog zašto ova konferencija treba da se podrži”.
Ceo video materijal možete preuzeti OVDE.
//