Djordjević je rekao da sindikat procenjuje da se radi o više od 800 radnika.

U prvom krugu FCA i fabriku Fijat plastik napustila su 492 radnika uz isplatu otpremnina.

Djordjević je izrazio čudjenje što kompanija do sada nije objavila zvanične podatke o broju radnika koji će otići na rad u Slovačku, onih koji ostaju da rade u kompaniji do početka proizvodnje električnog vozila, kao i o broju radnika koji napuštaju fabriku uz otpremnine.

On smatra treba da se objave tačne cifre i „stavi tačka na to pitanje“.

Djordjević je kazao da te podatke ima kompanija, ali i država.

Prema dogovoru iz pregovora sa predstavnicima Vlade, isplaćena je otpremnina od 790 evra po godini staža u Fijatu odnosno 500 evra za godišnji staž koji su radnici ostvarili u nekadašnjoj Zastavi.

Djordjević je naveo da naredne sedmice očekuje poziv iz Predsedništva Srbije a sastanak u vezi sa realizacijom socijalnog programa.