U zahtevu “Gradske čistoće”, u koji je radio Sto plus imao uvid, traži se da cena usluge odnošenja smeća poskupi za 18 odsto pa će žitelji gradske zone sada umesto 7,82 dinara po metru kvadratnog stana ili kuće plaćati 9,23 dinara bez, odnosno, 10,15 dinara sa porezom na dodatu vrednost.

Mesečni računi za one koji žive na seoskom području sada će iznositi 778,8 dinara bez PDV-a, odnosno, 856,68 dinara sa porezom. Dosadašnja cena bila je 660 dinara bez PDV-a.

Zahtevana nova cena odnošenja smeća za pravna lica veća je za prosečno devet odsto.

Novim cenovnikom “Gradske čistoće” predviđeno je i povećanje cene zakupa tezgi i kioska na pijacama za 15 odsto.

U obrazloženju zahteva za povećanjem cene usluga, rukovodstvo tog komunalnog preduzeća navelo je “ogromno povećanje cene energenata, rezervnih delova i repromaterijala”, kao i radnog sata.

Razmatrajući njihov zahtev, Odeljenje za privredu dalo je Mišljenje “da se cene usluga iznošenja smeća i ostalih komunalnih usluga mogu povećati samo u zakonskom okviru”, odnosno, da “Gradskoj čistoći treba dozvoliti povećanje od 4,5 odsto”.

Novim cenovnikom JKP “Vodovod i kanalizacija” predviđeno je povećanje cene vode za građane od 17 odsto, odnosno, sa 67,9 na 79,48 dinara po kubnom metru utrošene vode.

Predloženo povećanje cene za pravna lica, škole, zdravstvene i humanitarne ustanove, kao i kamenjare, kanale i klanice je 12 odsto.

Kao razloge za povećanje cene, u tom javnom preduzeću naveli su uvećanje troškova električne energije, goriva, materijala i hemijskog tretmana vode u poslednjih godinu dana.

Gasi se Apotekarska ustanova

Lokalni parlament razmatraće i predlog odluke o ukidanju Apotekarske ustanove Novi Pazar.

Tim dokumentom predviđen je prestanak radnog odnosa svih zaposlenih u toj ustanovi čije su apoteke pre nekoliko meseci date pod zakup kompaniji “Dr. Max”.

Ugovorom o zakupu predviđeno je i da ta privatna firma preuzme radnike Apotekarske ustanove.

Sva imovina, pokretne i nepokretne stvari gašenjem Apotekarske ustanove prelaze u vlasništvo Grada Novog Pazara, a lokalna samouprava obavezuje se da plati sva njena dugovanja.

Odbornici će, između ostalog, razmatrati i predlog da dosadašnji vršilac dužnosti direktora Muzeja “Ras” Elmir Habibović dobije novi jednogodišnji mandat.

Sednica Skupštine zakazana je za ponedeljak, 4. septembar.