Ove odluke početak su procesa formiranja regionalne deponije, koja će biti na teritoriji Raške, u selu Milatkovići čime bi se rešio dugogodišnji problem ovih lokalnih samouprava sa odlaganjem komunalnog otpada.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihad Biševac rekao je da taj projekat ima veliki značaj za ove tri opštine, jer rešava problem ekološkog deponovanja komunalnog čvrstog otpada.

Najavio je da će formiranjem regionalne deponije, biti zatvorena nesanitarna deponija “Golo Brdo”.

Iako su podržali usvajanje ovih odluka, odbornici opozicionih stranaka su kritikovali lokalnu vlast Novog Pazara zbog nedovoljne brige o interesima građana, zahtevajući odgovore koliko će radnika u novoformiranom preduzeću biti iz ovog grada i gde će se odlagati nekomunalni otpad.