Šoškić je na tribini “Korupcija i privredni rast” koja je održana u prostorijama pokreta “Oslobodjenje” rekao da se došlo do toga da se korupcija u Srbiji doživljava kao “jedna nužna stvar”, i do mišljenja “kako se može imati razvijeno društvo koje je istovremeno koruptivno”.

“Dok mislimo da uz korupciju zemlja može da se razvija, mi smo na stranputici”, rekao je Šoškić i dodao da problem korupcije kao da se drži “ispod radara” i često se nipodaštava, dok se u javnom govoru umesto “korupcija” često koristi izraz “nerazvijene institucije”.

Šoškić je rekao da postoje načini da se meri stepen korupcije, i da je jedan od takvih dokumenata “Mapa korupcije u javnim nabavkama u Republici Srbiji” koju je 2014. godine izradio OEBS, u kome su taksativno navedena mesta gde se korupcija dešava, sa predlozima rešenja kako da se korupcija tu ne javlja.

On je dodao da je i organizacija koja prati korupciju u javnom sektoru na svetskom nivou, Medjunarodna transparentnost, Srbiju 2021. godine pozicionirala na 94. mesto po stepenu rasprostranjenosti korupcije, medju ukupno 170 posmatranih zemalja.

“Prošle godine smo bili na 91. mestu, godinu dana pre toga na 87, 2018. godine na 77. mestu. Za tri, četiri godine pali smo sa 77. na 94. mesto. U tom indeksu korupcije svake godine smo sve lošije kotirani”, rekao je Šoškić.

Šoškić je naveo da se i u izveštaju Evropske komisije o Srbiji s kraja 2020. godine “na 77 mesta spominje korupcija”.

On je dodao da je i Svetska banka ocenila Srbiju kao zemlju sa visokim stepenom korupcije, dok je Medjunarodna agencija koja se bavi sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma 2018. godine Srbiju stavila na crnu listu.

“Stavljeni smo na crnu listu te organizacije kao jedina evropska zemlja, i bili smo na njoj godinu i po dana, a i dalje smo u statusu režima naglašenog izveštavanja”, kazao je Šoškić.

Prema njegovim rečima, ekonomska posledica korupcije je da “sigurno dobijamo manje kao poreski obveznici za novac koji plaćamo po obimu i po kvalitetu”, da se preko korupcije daje novac nekome ko nije kompetentan za posao i da se stvara “koruptivna preduzetnička klasa” koja nije sposobna da konkuriše na slobodnim tržištima.