Kovid 19 je dvostruka bolest: bolest virusa i bolest mobilnosti, kaže Voja Žanetić predavač na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu.

Ljudi su se udalji jedni od drugih i komunikacija je iz korena promenjena. 3,3 hiljade milijardi minuta je potrošeno na satancima na nekoj od online platformi, a preko 70% mladih ljudi su imali kontakt s online nastavom.

Pandemija je izazvala strah kod ljudi. Samo 20% stanovnika Srbije malo ili nimalo su zabrinuti zbog pandemije, dok više od 40% stanovnika veruje u neku teoriju zavere u vezi sa pandemijom Kovid 19.

Taj strah izaziva, uz ostalo, i previše informacija u vezi s pandemijom, među kojima je veliki procenat lažnih.

Žanetić podseća da je u periodu od 1. marta 2020. do 1. marta 2021. u Srbiji umrlo 17.000 ljudi više nego godinu dana ranije, što po njegovom mišljenu dovodi do osećanja tuge.

Na često pitanje da li je naš način komunikacije pre pandemije moguće vratiti, Žanetić tvrdi da su nam za to potrebni znanje, razumevanje i empatija.

U video klipovima Evropskog pokreta u Srbiji možete pogledati razgovor na temu komunikacije sa Vojom Žanetićem, kao i dužu elaboraciju kroz pitanja i odgovore