Presudama tog suda su usvojeni tužbeni zahtevi profesora, a rešenja o otkazima, koja su im uručena tokom jula prošle godine, poništena i Državnom univerzitetu naloženo da im ukupno isplati oko 110.000 dinara na ime troškova spora.

Kako je presuda po tužbi Mulića doneta u februaru, ta visokoškolska ustanova je na nju već izjavila žalbu Apelacionom sudu u Kragujevcu, dok rok za žalbu na presudu po tužbi Škrijelja još uvek nije istekao.

Profesori Mulić i Škrijelj prošle godine su radiju Sto plus rekli da ih je tadašnji rektor Državnog univerziteta nezakonito otpustio u znak osvete jer su od Ministarstva prosvete zatražili tumačenje da li, sa 68 godina starosti, ima pravo da se kandiduje i bude rektor Univerziteta.

Oni su se tada obratili i inspekciji rada koja je nakon nadzora naložila da se izvršenje rešenja o prestanku radnog odnosa odloži i obavezala Državni univerzitet da ih vrati na posao do pravnosnažnosti radnog spora pred Osnovnim sudom, što se nije desilo.

U izjavi za naš radio, tadašnji rektor Miladin Kostić naveo je da su doktori Škrijelj i Mulić, kao zaposleni sa punim radnim vremenom na Državnom univerzitetu, istovremeno obavljali i privatnu praksu što je, kako je naglasio, suprotno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.