Predmet radova su hitne intervencije koje je potrebno sprovesti u cilju stabilizacije delova građevinske strukture južnog bedema koji je godinama u lošem stanju i preti mu obrušavanje.

Osim toga, predviđena je i demontaža svih elemenata koje je koristio nekadašnji ugostiteljski objekat poput metalne nadstrešnice, betonske staze, ozidane fontane, šanka i svega ostalog što bi ometalo izvođenje radova.

Radovi će se vršiti uz konzervatorski nadzor.

Ovo je prva faza kompletnih radova koje je potrebno sprovesti dok se ne steknu uslovi za planirana arheološka istraživanja koja će rezultirati otvaranjem podzemnih prostorija.

Poznato je da, u okviru Južne tabije, postoje objekti sa podrumskim prostorijama koje najverovatnije potiču iz XIX veka, iz vremena sultana Abdulazisa II, ali se očekuje i postojanje objekata i predmeta iz ranijeg perioda.

Bezistan je prošle godine prešao u vlasništvo Grada Novog Pazara, a krajem avgusta najavljena je njegova hitna sanacija i restauracija.

Urušavanje Bezistana traje duži niz godina, a iako je 2018. godine Republička građevinska inspekcija zabranila korišćenje ugostiteljskog objekta na njemu zbog izuzetno lošeg stanja zidova bastiona, taj objekat je nastavio da nesmetano radi.