Direktorka Sandžačkog odbora za ljudska prava Semiha Kačar kazala je da je ta nevladina organizacija predala 14 preporuka Gradskom veću na usvajanje, na osnovu mapiranja stanja i potreba socioranjivih grupa stanovništva.

“Predali smo te preporuke lokalnoj samouravi, razgovarali i imali sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave i načelno dobili podršku za te preporuke”, kazala je Kačar.

Član Gradskog veća Fevzija Murić naveo je da je realizacija predloga Lokalnog akcionog plana važna jer time “dobijamo jedan kvalitetan dokument na osnovu kojeg može da se planira i budžet, ali i izrada srednjorečnog plana”.

“Ako imamo neka strateška dokumenta, u smislu strategije iz koje posle proizilaze akcioni planovi, to postaju konkretne stvari koje onda možemo planski da realizujemo, da stavljamo u budžete i da svoje partnere uključujemo u ovaj rad, konkretnije u nevladin sektor. Sve ostale preporuke su prihvatljive”, ocenio je Murić.

Dodao je i da treba obezbediti veću vidljivost ljudi kojima je zaista neophodna pomoć, jer “postoji značajan broj ljudi koji višestruko koriste privilegije, pomoći i povlastice upravo zbog toga što nevladin sektor nije sinhronizovan u radu”.

Doktorka Selma Bihorac iz Zavoda za javno zdravlje (ZZJZNP) ocenila je da građani nisu iskoristili sva sredstva i mogućnosti koje su zdravstvene ustanove dobile za vreme pandemije korona virusa.

“Ono što nam se desilo sa kovidom je jedna velika opomena, ne samo što se tiče vakcine, već celog zdravstvenog sistema”, ocenila je Bihorac

Ona je uverenja da su samačka domaćinstva u ruralnim područjima socioranjiva grupa koja se vrlo malo pominje i kojoj je potrebno pomoći.

Ramiz Župić iz Centra za socijani rad kazao je da je grad za vreme pandemije korona virusa “prepoznao potrebe socijalno ugroženog stanovništva”.

“U saradnji sa lokalnom samoupravom povećali smo sredstva koja grad daje u vidu jednokratne novčane pomoći, pa je taj iznos dostigao i šest i po miliona za tu godinu pandemije, što je dosta velika cifra s obzirom da je za 2015. taj iznos bio nekih 300 hiljada dinara”, naveo je Župić.

Tribina “Ko brine o najugroženijim građanima?” organizovana je u okviru zagovaračke inicijative “Zaštitimo najugroženije građane Novog Pazara” koja se realizuje u sklopu ACT projekta koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), a sprovode Helvetas i Građanske inicijative.