Prema podacima do kojih smo došli, u Tutinu je tokom prošle godine ukupno umrlo 310 osoba, što je za oko 40 odsto više nego 2019. kada je preminulo 227 stanovnika te opštine.

Najveća smrtnost zabeležena je tokom leta, odnosno u junu, julu i avgustu, kada je i bila najteža situacija izazvana korona virusom, a u tom periodu ukupno je preminulo 126 žitelja Tutina.

Broj umrlih po mesecima 2017 – 2019

Poređenja radi, u istom tromesečju prethodnih godina umiralo je duplo manje osoba, 2019. godine – 58, 2018. – 70, a 2017. godine – 60.

Tutin je bio jedno od najvećih žarišta korona virusa u Srbiji, a tačan broj osoba koje su preminule usled posledica izazvanih tom zaraznom bolešću još uvek nije poznat.