Prema zakonu, tokom kalendarske godine vazduh ne bi smeo da bude prekomerno zagađen tim česticama duže od 35 dana i da premašuje dozvoljenih 50 mikrograma.

Vazduh u gradu je od početka 2024.godine bio prihvatljivog kvaliteta svega pet dana, dok je prošle godine ovaj limit prekoračen 23.februara.

Novi Pazar je na prvom mestu po izmerenim prosečnim godišnjim vrednostima prisustva suspendovanih PM10 u vazduhu sa 100, 4 mikrograma po kubiku, što je dva i po puta više od dozvoljenih 40 mikrograma.

Najgori je i u kategoriji zagađenosti PM2,5 česticama, jer je prosečno od početka godine beleženo 93,4 mikrograma po kubnom metro vazduha.