Rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno poptuno uklanjanje postojećih preko 2.200 kvadrata asfalta, više desetina šahti i slivničkih rešetki, kao i ivičnjaka i više od 500 kvadratnih metara trotoara.

Izabrani izvođač radova trebalo bi da, nakon toga, naspe drobljeni kamen, a potom i asfaltira kolovoz i betonira pešačke staze, uz zamenu šahti i rešetki.

Tender je otvoren do 21. septembra, a predviđeni rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao.

Tokom leta je počela rekonstrukcija Ulice generala Živkovića, posao vredan 67,8 miliona dinara, koju izvodi konzorcijum predvođen kompanijama “Složna braća Zoran i Nele” iz Nove Varoši i “Ukras” iz Novog Pazara.