Na skupu pod nazivom „Bezbednost biciklista u Srbiji“ predstavnici biciklističkih udruženja izneli su danas predstavnicima MUP-a, kao predlagaču Zakona o bezbednosti saobraćaja, predloge čijim bi se unošenjem u zakon za bicikliste u Srbiji obezbedili slični uslovi kao u zemljama EU i SAD.

Kako je saopštila organizacija „Ulice za bicikliste“, koja je organizator skupa, udruženja su predložila da se u novom zakonu nadje propisano obavezno rastojanje za vozače motornih vozila prilikom preticanja biciklista, što je sada prepušteno ličnoj proceni svakog vozača, kao i omogućavanje dvosmernog kretanja biciklista i u jednosmernim ulicama.

Kao primer takve prakse naveden je Brisel, koji ima oko 700 kilometara ulica u takvom režimu saobraćaja, dok ih je u Beču oko 289 kilometara, uz to da je u takvim ulicama ograničenje brzine 30 kilometara na sat.

Udruženja biciklista su navela da takav primer postoji i u Beogradu, u Skenderbegovoj ulici, koja je jednosmerna za saobraćaj a za bicikliste je dvosmerna, u kojoj je ograničenje brzine 30 kilometara na sat, navodeći da su „ulaganja minimalna a pozitivni efekti sigurni“.

Biciklistička udruženja su predložila i formiranje „zelenih ruta“ kroz grad, odnosno obeležavanje biciklističkih staza kroz povezivanje ulica u kojima je manja frekvencija saobraćaja.Organizacija „Ulice za bicikliste“ navodi da su udruženja biciklista i danas bila na stanovištu da se vozači neće edukovati ako se zakon ne izmeni i ako se promene javno i kampanjski ne prezentuju, dok su predstavnici saobraćajne policije bili skeptični da je nivo saobraćajne kulture u Srbiji na dovoljno visokom nivou da bi vozači motornih vozila prihvatili biciklističke ulice i dvosmerno kretanje bicikista u jednosmernim ulicama.

Povodom toga je najavljeno da će na narednom skupu biti reči o tome: ko treba da unapredi saobraćajnu kulturu u Srbiji i na koji način?Izradu ovog dokumetna u okviru programa „Aktivni gradjani-bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“ realizuje Beogradska otvorena škola (BOŠ) uz podršku Američke agencije za medjunarodni razvoj USAID.