„Mali biznisi i privreda smatraju da je neophodna poreska reforma kojom bi se smanjile poreske dažbine, uvela veća pravna sigurnost i omogućilo privredi veće učešće u kreiranju zakona“, rekla je Amon za Betu.

Dodala je da se radi analiza o mogućem smanjenju poreza koja će biti završena do kraja godine, ali da bi se smanjenjem poreskih stopa smanjila i siva ekonomija i povećali prihodi u budžetu.

Privrednici će, prema njenim rečima, tražiti i da se optimizuje javna uprava i poveća kontrola na granici kako bi se smanjio šverc.

Amon je rekla da postoje indicije i da strane firme koje dobijaju subvencije i posluju u Srbiji ne plaćaju porez na dobit jer ga na različite načine izvlače iz zemlje preko faktura za konsultantske usluge i transferne cene, tako da prikazuju daleko manju dobit od stvarne.

//