Uvođenjem ovih bržih i jednostavnijih rešenja za kreditiranje, klijenti te banke će imati pristup većim kapacitetima za održavanje ili razvoj svog poslovanja, sa manje papirologije i bez potrebe za dodatnim jemstvima.

Iznos i periodi unapred odobrenih kredita biće prilagođeni posebnim lokalnim potrebama u svakoj državi.

Član Izvršnog Odbora i direktor poslovanja sa stanovništvom i malim privrednim društvima u Unikredit banci u Srbiji Rastko Nicić istakao je da je nova ponuda Unikredita jedan od načina na koji se banka trudi da klijentima omogući jednostavnije i brže rešavanje poslovnih izazova.

“Posebno bih istakao značaj ovog projekta koji u Srbiji sprovodi već nekoliko godina, a koji je od strane naše Grupe prepoznat kao uspešan i zvanično implementiran. Kontinuirano osluškujemo potrebe klijenata i radimo na unapređenju njihovog korisničkog iskustva, a to podrazumeva i da svi procesi koje prolaze u saradnji sa našom bankom budu brzi i sa što manje papirologije”, rekao je on.

Diirektor poslovanja sa stanovništvom i malim privrednim društvima za centralnu i istočnu Evropu u Unikreditu Pjer Iv Guegan je rekao da će ta banka uvođenjem unapred odobrenih kredita korisnicima pružiti brza i jednostavna rešenja za kreditiranje, da bi mogli da se fokusiraju na svoj biznis i svoje klijente.

Novo rešenje za kreditiranje kreirano je da odgovori na uobičajene potrebe vlasnika malih preduzeća i njihove brige u vezi sa upravljanjem finansijama. Kako je objašnjeno, to je moguće zahvaljujući smanjenju papirologije za unapred odobrene kredite, i ubrzanju procedure odobrenja pomoću napredne automatizacije.

“Ova nova inicijativa koja je usmerena na klijente dokazuje snagu Unikredit-a kao međunarodne grupe”, ocenili su izvršni direktori Unikredit-a za centralnu Evropu i istočnu Evropu Đanfranko Bisanji i Teodora Petkova.