Gradjani i pravna lica sve obaveze prema Republici Srbiji i njenim organima, uključujući i uplate poreza po odbitku, mogu izmirivati uplatama na šalterima pošta, saopštilo je danas preduzeće Pošte Srbije.

Od skoro na šalterima pošta radi i sistem “instant plaćanja” za uplate Ministarstvu unutrašnjih poslova, što znači da su “transakcije gradjana po osnovu administrativnih taksi koje naplaćuje to ministarstvo gotovo trenutno vidljive na šalterima MUP-a”.

Zahvaljujući tom sistemu, gradjani svoje uplate MUP-u koje su izvršene na šalterima pošta, više ne moraju da dokazaju papirnim uplatnicama, navedeno je u saopštenju.