Uprava carine saopštila je da je prvi veliki talas putnika prošao tokom proteklog vikenda i da je danas situacija na gotovo svim većim prelazima potpuno drugačija, počev od Horgoša, gde ni na ulazu, ni na izlazu iz zemlje nema dužih zadržavanja.

Slično je i na prelazu Кelebija gde se putnici radi obavljanja graničnih formalnosti i na ulaznoj i na izlaznoj strani zadržavaju do pet minuta.Trenutna situacija na suprotnom kraju Srbije je takodje umnogome drugačija u odnosu na jučerašnji dan.

Na Preševu, preko kojeg uglavnom idu svi oni koji žele na grčko primorje, čeka se do desetak minuta na ulazu i izmedju 15 i 20 minuta na izlazu iz zemlje.

Na graničnom prelazu Gradina koji koriste putnici ka Bugarskoj ili Turskoj, danas je takodje neuporedivo bolja situacija.Na ulazu uopšte nema zadržavanja, dok se na izlaz iz zemlje čeka do 30 minuta.

Na prelazima ka Hrvatskoj u putničkom saobraćaju takodje nema dužih zadržavanja.Na Batrovcima se na ulazu čeka do 20 minuta, dok na izlazu nema zadržavanja, a kada je reč o prelazu Šid, granica se u oba pravca prelazi bez bilo kakvog čekanja.Na najvećem prelazu ka Crnoj Gori i danas se beleže izvesna zadržavanja, zbog smene turista.

Naime, na Gostunu se na prelazak granice na ulazu u zemlju čeka izmedju 25 do 30 minuta, dok su zadržavanja na izlazu do najviše 15 minuta.

Na prelazu Кotroman, koji je tokom turističke sezone takodje vrlo opterećen, na ulazu nema zadržavanja, dok se na izlazu čeka desetak minuta.

Uprava carina Srbije savetuje da se za put, ako je to moguće, izbegne vikend, jer su na granici gužve tada najveće.

Pre polaska je potrebano da se dobro informišu o stanju na prelazima kako bi izabrali najrasterećeniju rutu putovanja