Radovi su zvanično počeli 28. marta, a ugovorom sa izvođačem radova, kompanijom “Delić izgradnja”, bilo je predviđeno da sve bude završeno u roku od 90 dana, odnosno, do kraja juna.

Nadzorni organ Elvir Hamidović rekao je radiju Sto plus da se kasni zato što projektno-tehničkom dokumentacijom nisu bili obuhvaćeni, a ni predviđeni, svi detalji izvođenja radova usled nemogućnosti sagledavanja stvarnog stanja prilikom izrade projekta.

On je ocenio da se nakon rušenja javnog toaleta pojavilo loše i muljevito tlo koje je moralo biti sanirano kako bi se omogućilo kvalitetno armiranje, kao i da je bilo problema sa sanacijom rečnog korita koje se urušilo.

Dodao je i da projektom nije rešen prelaz između dela koji se uređuje i šetališta ispod mosta zbog čega predlaže da se celokupna površina ispod mosta sa kosinama betonira i upristoji.

Predložio je i da se urade i drugi, projektom i ugovorom nepredviđeni, radovi na uređenju trga i mosta preko Raške koji su u lošem stanju.

“U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a u svojstvu nadzornog organa, obavestio sam načelnika Gradske uprave da je potrebno da razmotre moje predloge i u slučaju dobijanja saglasnosti od strane investitora, da se sa izvođačem ugovore dodatni i nepredviđeni radovi, kako bi se ovaj projekat na parternom uređenju uspešno realizovao”, zaključio je Hamidović.

Posao uređenja obale Raške, uz rušenje objekta javnog toaleta, vredan je 30,5 miliona dinara, odnosno, blizu 260.000 evra.