Ponuda te kompanije iznosila je 29,9 miliona dinara bez, odnosno, skoro 36 miliona dinara (nešto više od 300.000 evra) sa porezom na dodatu vrednost, pa je odlučeno da im bude dodeljen ugovor.

Tenderom je predviđeno “krpljenje” preko 12.000 kvadrata udarnih rupa, što podrazumeva opsecanje i rušenje postojećeg kolovoza, izduvavanje rupe, mazanje emulzije i ugrađivanje asfalta, uz odvoženje šuta na deponiju.

Pored toga, “Ukras” će imati zadatak i da “presvuče” preko 1.200 kvadrata izdeformisanog postojećeg asfalta novim slojem debljine četiri centimetra.

Posao “krpljenja” udarnih rupa na novopazarskim ulicama prošle godine bio je poveren kompaniji “Novi Pazar put”, po približno istoj ceni.