Paučinac je žalbu izjavio na presudu Višeg suda u Novom Pazaru, kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda iz marta 2021. godine, osuđujući ga na kaznu od 50.000 dinara zbog uvrede vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Meha Mahmutović time što ga je, između ostalog, na Fejsbuku nazvao “bednikom”.

Većinom glasova, Ustavni sud je utvrdio da stav krivičnog suda upućuje na zaključak da je Paučinac imao nameru da omalovaži i uvredi Mahmutovića, jer nije kritikovao njegov rad kao javnog funkcionera, već je, nazivajući ga “bednikom” uvredljivo karakterisao njegovu ličnost, čime je prevaziđena društveno prihvatljiva kritika.

Takođe, Ustavni sud je utvrdio da su Osnovni i Viši sud u Novom Pazaru dali relevantne i dovoljne razloge za postojanje uvrede kao krivičnog dela, te da su reči Paučinca bile usmerene na moralno omalovažavanje Mahmutovića, a ne na kritiku njegovog delovanja, bez osporavanja tvrdnji da su granice kritike javnih funkcionera šire i da javne ličnosti treba da imaju veći stepen tolerancije prema kritici.

Ustavni sud je našao i da je ograničavanje slobode izražavanja Paučinca “bilo neophodno radi zaštite časti i ugleda drugog lica”, te da osporene presude sadrže dovoljno detaljna obrazloženja čime je to opravdano.

Član Veća, koje je odlučivalo o žalbi Paučinca, Tamaš Korhec nije se složio sa Odlukom ustavnog suda, smatrajući da je aktivisti iz Novog Pazara presudama ovdašnjih sudova povređeno pravo na pravično suđenje i slobodu mišljenja i izražavanja, te da je takvom odlukom Ustavni sud pokušao da “ispegla nedostatke prvostepene i drugostepene sudske odluke, odnosno, ukupno postupanje sudova”.

Tamaš Korhec

“Sudovi, a posebno Ustavni sud, treba da budu svesni da sankcionisanje, naročito, krivično sankcionisanje takvog izražavanja može odvratiti građane od javne kritike i da dovede do autocenzure. Zalažem se za kulturu dijaloga i diskusije u javnom životu, za unapređenje ustavne i političke kulture, ali imajući u vidu trenutno stanje u našem društvu, nisam siguran da krivičnim sankcionisanjem A.P. za saopštenje na društvenim mrežama smo dali bilo kakav doprinos u tom pravcu”, zaključio je Korhec, uz navođenje nekoliko termina, za koje smatra da su pogrdniji od “bednik”, za koje oni koji su ih izgovorili nisu sankcionisani.

Paučinac je za radio Sto plus najavio da će pravnu borbu nastaviti pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, gde je već u toku jedan postupak po njegovoj predstavci zbog odluka sudova u Srbiji, a po tužbama Mahmutovića protiv njega.