Najviše novca u gradsku kasu, preko 2,3 milijarde dinara, trebalo bi da se slije od naplate poreza i to poreza na dohodak (1,4 milijarde), na imovinu (547 miliona), a nepokretnosti (390 miliona dinara).

Slede prihodi od lokalnih komunalnih taksi koji iznose nešto manje od 1,2 milijarde dinara. Lokalna samouprava očekuje i 900 miliona transfera sa republičkog nivoa, dok preneta sredstva iz ranijih godina iznose 149 miliona dinara.

Najviše novca iz gradskog budžeta biće utrošeno na primanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi, preko 1,3 milijarde, nakon čega sledi korišćenje usluga i roba sa 1,2 milijarde dinara.

Među najznačajnijim, kapitalnim projektima, u nacrtu budžeta navedeni su izgradnja komunalne infrastrukture za šta je namenjeno 180 miliona dinara, izgradnja zgrade za socijalno stanovanje i omladinskog centra sa po 40 miliona dinara i druga faza IT centra sa 39 miliona dinara.

Grad planira da sledeću budžetsku godinu završi u deficitu od devet miliona dinara.

Pre budžeta za sledeću godinu, Privremeni organ usvojio je i treći rebalans budžeta za ovu kojim su planirani prihodi nešto manji od 4,6 milijardi dinara, uz deficit od 178 miliona dinara.

Vršiocu dužnosti direktora Turističke organizacije Novi Pazar Dejanu Belojici poveren je još jedan jednogodišnji mandat. On je na čelu te javne ustanove od oktobra 2020. godine.

Članovi Privremenog organa usvojili su i izmene Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u lokalnoj samoupravi i kadrovski plan.

Usvojene su i izmene Odluke o lokalnim komunalnim taksama koje se plaćaju prilikom registracije vozila. Nove takse biće uvećane za oko devet odsto.

Takođe, Privremeni organ je pokrenuo postupak uspostavljanja sistema energetskog menadžmenta, odnosno, postavljanja gradskog energetskog menadžera.