“Svedoci smo zaista lepog i humanog gesta sa Vaše strane a to je da ste uporno pozivali da ‘neko plati kaznu za novinara Vučićevića kako ne bi ležao zatvor’, kojom prilikom ste i Vi lično ponudili da mu platite tu kaznu. Očekujem od Vas da pokažete i dokažete da ste predsednik svih građana, kako Vam Ustav nalaže i kako ste se zakleli, i da pored poziva i Vi date lični primer i uplatite određena novčana sredstva na žiro račun”, naveo je Vidojević i ostavio broj računa na koji bi trebalo uplatiti novac.

On je naveo da je od 2016. godine, upravo zbog saradnika predsednika Vučića, onemogućen da obavlja svoj posao i zaradi platu, “uprkos odlukama sudskih organa koji su nedvosmisleno utvrdili da mu se uporno donose protivzakonita rešenja o prestanku radnog odnosa”.

“Molim Vas da autoritetom pozovete javnost, fizička i pravna lica kao i firme da izvrše uplate na moj žiro račun kako bi pokušao da podmirim obaveze prema bankama, EPS-u, JKP Vodovod i kanalizacija i ostalim dužnicima da ne bi morao da robijam višedecenijsku zatvorsku kaznu zbog dugovanja koja imam prema njima”, naveo je Vidojević u saopštenju.

Vidojević je dodao da će eventualno uplaćeni novac nameniti za podmirivanje dugovanja prema fizičkim i pravnim licima, kao i sudskim izvršiteljima, dok će ostatak upotrebiti za nastavak školovanja i elementarne uslove za život dvoje dece kojima je jedino on staratelj.