Vlasnici bespravno izgrađenih kuća i stanova u Novom Pazaru moraće za legalizaciju da plate od 250 do 5.000 dinara po kvadratu, u zavisnosti od zone u kojoj se objekat nalazi, saznaje radio Sto plus.

Visina naknade utvrđena je Odlukom koju su odbornici Skupštine Novog Pazara usvojili na prethodnom zasedanju, a njom su predviđene i određene olakšice prilikom plaćanja.

Ovom odlukom, Novi Pazar je podeljen na šest zona, a za legalizaciju će najviše platiti vlasnici objekata sagrađenih bez dozvole u ekstra zoni.

Za vlasnike poslovnih, proizvodnih i stambenih objekata sa površinom većom od 300 kvadratnih metara naknada u ovoj zoni iznosiće 5.000 dinara, a za vlasnike kuća i stanova manjih od 300 kvadrata, 2.800 dinara po kvadratu.

Najniže naknade biće u petoj zoni, pa će vlasnici stambenih objekata u zavisnosti od površine plaćati po 1.500, odnosno 250 dinara po kvadratu.

Skupštinskom odlukom utvrđena su i umanjenja naknade za legalizaciju, i to za 90 odsto ukoliko je vlasnik objekta invalid, 50 odsto popusta imaće vlasnici objekata manjih od 300 kvadrata, a 30 odsto objekata kolektivnog stanovanja.

Naknadu je moguće plaćati pet godina, stim što se 30 odsto mora uplatiti odmah, a ostatak u jednakim mešečnim ratama.
 
Tokom poslednjeg roka za podnošenje zahteva za legalizaciju Odeljenju za urbanizam Gradske uprave Novog Pazara pristiglo je 1.173 prijava, čime je ukupan broj zahteva za legalizaciju u ovom gradu narastao na 14.520.

N. Kočović