Za taj posao prijavile su se još dve firme, “Trimos” iz Beograda, čija je ponuda bila 17,4 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost i novopazarski “Ukras” koji je za uređenje igrališta tražio nešto više od 17,3 miliona dinara, ali su odbijene zbog nepotpune ili neispravne dokumentacije.

Lokacija igrališta

Novo igralište biće na parceli broj 4441, gde se sada nalazi neuređen fudbalski teren, a projektom se predviđa izgradnja terena za basket na jednom delu placa, a postavljanje rekvizita za igranje (ljuljaški, tobogana, klackalica), klupa za sedenje, kao i sadnja katalpi i bagrema na drugom.

Tenderom je predviđeno postavljanje gumenih podloga debljine 4,6 centimetra čime se, prema oceni jednog od zainteresovanih ponuđača, “ograničavala konkurencija i kršio Zakon o javnim nabavkama”.

Takođe, kritikovali su i uslov da pravo prijave imaju ponuđači koji su do sada izveli radove na uređenju dečijih igrališta i platoa u vrednosti od najmanje 20 miliona dinara bez PDV-a, a da vrednost bar jednog takvog projekta bude veća od 10 miliona dinara.
Iz lokalne samouprave su ostali pri datim uslovima, tvrdeći da je tako predviđeno projektom, a da se finansijski deo može ispuniti udruživanjem više kompanija.