Zaštitnik je to tražio u cilju poštovanja jezika nacionalnih manjina koji su priznati u Srbiji.

Zaštitnik građjana je početkom oktobra 2021. po pritužbi Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine zbog diskriminacije i negiranja hrvatskog jezika pokrenuo postupak kontrole pravilnosti i zakonitosti rada resornog ministarstva i Zavoda za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije.

Utvrdio je da je resorno ministarstvo odobrilo izdavanje udžbenika za srpski jezik za osmi razred osnovne škole u kojem je u definiciji podele južnoslovenskih jezika navedeno da se Hrvati, Bošnjaci i Crnogorci koriste srpskim jezikom, ali ga nazivaju hrvatskim, bosanskim i crnogorskim jezikom.

Zaštitnik građana u mišljenju nadležnima je naveo da su odobrenjem udžbenika u kojem stoji ovakva definicija povredjena prava pripadnika nacionalnih manjina “jer se negira postojanje ovih jezika, od kojih se hrvatski i bosanski jezik koriste u zvaničnoj službenoj upotrebi jezika i pisma u Srbiji”.

Zavod za unapredjivanje obrazovanja i vaspitanja je prilikom ocene rukopisa udžbenika morao da uzme u obzir da način na koji je Odbor za standardizaciju srpskog jezika definisao podelu južnoslovenskih jezika može za posledicu imati povredu prava pripadnika nacionalnih manjina i dovodjenje priznatih jezika nacionalnih manjina u neravnopravan položaj, navodi u mišljenju Zaštitnik gradjana.

U preporukama za otklanjanje nedostataka, Zaštitnik građana traži od nadležnog ministarstva da preduzme sve mere kako bi sporni udžbenik bio povučen iz upotrebe do početka školske 2022/23, kao i da ga u roku od najkasnije 60 dana obavesti o postupanju po preporukama.