Vlada Srbije je 4. maja usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji kojim je ukinuta konverzija zemljiša uz naknadu.

Ako se uvede besplatna konverzija, kako to predlaže ministarstvo Gorana Vesića, a potom privatizuje Beogradski sajam, budući vlasnik bi, kako je ukazao Savet za borbu protiv korupcije – bez ijednog uloženog dinara postao vlasnik i 11 hektara gradskog građevinskog zemljišta na kojem se nalazi Beogradski sajam, a čija bi vrednost bila više desetina puta veća od vrednosti kupljenog kapitala privatizovanog subjekta, navodi N1.

„Svi oni koji su u privatizacijama, iz stečaja ili iz izvršnog postupka postajali vlasnici kapitala tih preduzeća, nisu postajali i vlasnici zemljišta. Upravo da bi se otkočio zastoj u investicionim ulaganjima, omogućili smo tadašnjim zakonom konverziju državnog zemljišta u privatno, ali uz naknadu. Visinu naknade je određivao lokalni organ za imovinu po pribavljenom dokumentu lokalne poreske administracije“, rekla je Zorana Mihajlović.

Tadašnjim zakonom određena je, kako je dodala, mogućnost i prava svojine uz nakanadu, i prava zakupa uz naknadu.

„Koliko god sporo išla konverzija uz naknadu, nismo toliko bogati da možemo i smemo da rasipamo ono što je vlasništvo države, jedinica lokalnih samouprava, građana i da zemljiste poklanjamo, odnosno dajemo bez naknade. Neophodno je pospešiti naknadu uz konverziju, jer svaki prihod – i najmanji – prihod je jedinica lokalnih samouprava i države, i značajan je“, istakla je nekadašnja ministarka.