Navodi se da je na ovaj način Novi Pazar postao prvi grad koji je otvorio brojne podatke, a da je to od velikog značaja, pogotovo u razvoju koncepta pametnih gradova i kreiranju boljih usluga za građane.

Osim na ovom portalu, budžet Novog Pazara dostupan je i na plaformi budzeti.data.gov.rs, koja omogućava jednostavan i lako razumljiv prikaz budžeta na mapi, uz odgovarajuću vizuelizaciju.

“Objavljivanje budžeta u formatu otvorenih podataka doprinosi povećanju transparentnosti javnih finansija na lokalnom nivou. Otvoreni budžeti omogućavaju uvid u planiranje utroška javnog novca građanima, privredi i medijima, s ciljem da se jača poverenje između lokalne vlasti i njihovih građana”, navode u lokalnoj samoupravi Novog Pazara.

Skupština Novog Pazara usvojila je u ponedeljak budžet za 2022. godinu, kojim je predviđeno da se u gradsku kasu sliju tri milijarde i 532 miliona dinara, uz planirani suficit od 140 miliona dinara.