On je na konferenciji za novinare kazao da izveštaj DRI pokazuje napredak u odnosu na prethodne revizije i potvrđuje “pravilnost poslovanja i zakonitost rada lokalne samouprave”.

Kazao je da je revizijom utvrđeno da su masa zarada, broj zaposlenih, socijalna davanja i troškovi u skladu sa zakonom, a da se iznos od 2,8 miliona dinara, nepravilno isplaćen zaposlenima, odnosi na portire.

“U pitanju je skupštinska odluka iz 2017. godine koje su naše stručne službe sprovele. Taj iznos ne pripada funkcionerima. To je iznos kojim je nadomešten noćni rad naše portirske službe, licima sa najnižim platima. Smatram da smo postupili kako treba i da se ne radi o nekoj nepravilnosti u velikom obimu”, rekao je Divanefendić.

Naveo je i da je Gradska uprava u prethodne dve godine sprovela nešto manje od 200 tendera, kao i da je DRI revizijom potvrdila da su realizovani u skladu sa zakonom.

“Ono što je ključno je da nije bilo rashoda i izdataka bez sprovođenja postupaka javnih nabavki, nije bilo nezakonitosti i nepravilnosti. Bilo je određenih neznatnih primedbi, ali to ne može da utiče na opšti dojam koji se tiče pravilnosti i zakonitosti rada”, poručio je on.

Divanefendić je dodao i da je veći deo uočenih primedbi Gradska uprava već otklonila.