Većnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) potvrdili su danas raniji izbor predsednika, a izabrali su i potpredsednike ovog nacionalnog organa, kao i Izvršni odbor.

U saopštenju dostavljenom medijima navodi se da su za potpredsednike izabrani diplomirani politikolog Muhedin Fijuljanin, doktor filoloških nauka Fuad Baćićanin, univerzitetski profesor emeritus Sait Kačapor i profesor istorije Esad Rahić.

Za predsednika Izvršnog odbora izabran je Hasim Mekić, dok će funkciju potpredsednika obavljati Elvir Eminbegović.

“Odluka o potvrđivanju izbora predsednika BNV uslovljena je pokretanjem inicijative kod ministarstva za poništenje ranije Odluke o izboru Esada Džudža za predsednika Vijeća od strane liste ‘Matice Bošnjačke’. Današnjim donošenjem Odluke o potvrđivanju izbora Džudža za predsednika BNV otklanja se svaka mogućnost da se ista poništi od strane ministarstva’’, navodi se u ovom saopštenju.

Predsjednik BNV Esad Džudžo rekao je medijima da će ovaj nacionalni organ u narednom periodu nastaviti rad ka ostvarenju programa koji je predstavljen javnosti.

A.Bajrović