Naime, to javno preduzeće je početkom februara odlučilo da ugovor za nabavku kamenog materijala, na tenderu na kojem je učestvovao i “Novi Pazar put”, dodeli firmi “Ukras” jer je dostavila povoljniju ponudu.

Međutim, “Novi Pazar put” je uložio žalbu Komisiji smatrajući da je JP za uređivanje građevinskog zemljišta prekršilo nekoliko članova Zakona o javnim nabavkama i da je trebalo da odbije ponudu konkurenta jer, kako su naveli, nije dostavio dokaze da ispunjava uslove za učestvovanje na tenderu.

Takođe, oni su smatrali i da je to javno preduzeće prekršilo Zakon tako što je odbilo njihovu ponudu jer je “druga po uspešnosti” što, kako su istakli, Zakon ne poznaje kao razlog za odbijanje.

Prilikom ocenjivanja žalbe, Komisija je utvrdila da je Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta tek nakon odluke o dodeli ugovora zatražilo od “Ukrasa” da dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za učestvovanje na tenderu, što su oni i učinili, a čime je prekršen član 119. Zakona o javnim nabavkama.

Komisija je ocenila osnovanim i navode iz žalbe o odbijanju ponude, ocenjujući da naručilac nije postupio pravilno time što je naveo da se “ona odbija jer je druga po uspešnosti”.

Zbog toga je Javnom preduzeću za uređivanje građevinskog zemljišta naloženo da “na ime takse za podneti zahtev za zaštitu prava” isplati 120.000 dinara, a “na ime angažovanja advokata za slanje zahteva” još 37.500 dinara.

Iako je Komisija utvrdila nepravilnosti u sprovođenju tendera, posao nabavke kamenog materijala dodeljen je kompaniji “Ukras” čija je ponuda iznosila 13,9 miliona dinara.

“Novi Pazar – put” je na tenderu ponudio cenu od 16,7 miliona dinara.

Komentari (2)

 1. Pazarac says:

  Bolje da novac ostaje kod postene firme nego kod kriminalne kakva je sada “Novi Pazsr put”

  3
  2
 2. Mirsad says:

  Pa nego ko ce da dobije posao nego finansijeri SDP-a i Rasimove igracke FK Novi PAzar kojom zamajava narod. Vi ste pisali kako im je dao stotine hiljada eura za poplocavanje trgova a da nisu ni potpisali ugovore. Lako je da dijeli nase pare, neka podijeli svoje i svoje familije.

  1
  0

Comments are closed.