Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac za članove Komisije imenovao je Željka Dulanovića, ispred Udruženja medija i medijskih radnika, Ediba Honića kao predstavnika Udruženja novinara Srbije, Slobodana Đurića kojeg je kandidovalo Udruženje sportskih novinara Srbije, Muharema Mutabdžiju ispred Asocijacije nezavisnih lokalnih medija “Lokal press” i Vojkana Ristića kao nezavisnog stručnjaka.

Bukovala smatra da je Rešenje ništavno jer ga je doneo gradonačelnik, kao stvarno nenadležan organ, a ne Gradsko veće, čime je prekršen Zakon o opštem upravnom postupku.

On se pozvao i na presudu Vrhovnog kasacionog suda iz 2020. godine, za istu upravnu stvar.

Takođe, Bukovala je naveo i da je za člana Komisije izabran Slobodan Đurić, kao predstavnik Udruženja sportskih novinara Srbije, koje nije upisano u Registar udruženja Agencije za privredne registre, pa se na njega ne primenjuje odredba Zakona o javnom informisanju, već Zakona o sportu.

Osim Zakona o javnom informisanju, Bukovala navodi da je u toj situaciji prekršen i Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.

Kao nepravilnosti i kršenje Zakona o javnom informisanju i Pravilnika Bukovala vidi i to što na sajtu lokalne samouprave nisu objavljene biografije kandidata i imenovanih članova Komisije, uz napomenu da je njegov broj bodova netačno izračunat, te da umesto 65, on zapravo ima 80 bodova.

Bukovala smatra i da je prošlogodišnje Rešenje o imenovanju Andrijane Srećković za člana Komisije nezakonito jer je ona upisana u Registar javnih funkcionera kao zamenik člana izborne komisije Ljiga, pa je samim tim potrebno poništiti i Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje medijskih projekata u 2023. godini.

Privremeni organ Novog Pazara raspisao je 12. februara konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja u 2024. godini, za šta je budžetom predviđeno 39 miliona dinara, sedam miliona manje nego u prošloj godini.

Konkursom je predviđeno sufinansiranje sadržaja namenjenih za televiziju, radio, internet portale, štampane medije i novinske agencije.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000 dinara, a najveći 32,5 miliona dinara.