On je na konferenciji za novinare rekao da analizom podataka sa merne stanice na Rekreativnom centru, postavljene 2020. godine, pokazuju da je vazduh u Novom Pazaru nezadovoljavajućeg kvaliteta tokom grejne sezone, a da u ostatku godine vrednosti svih zagađujućih materija ne prelaze dozvoljene vrednosti.

“Od nekoliko vrsta zagađujućih materija na kvalitet vazduha utiču samo suspendovane PM10 i PM2,5 čestice. Na kvalitet utiče grejanje na čvrsta goriva, motorna vozila, a dese se i dani tokom zime kada imamo nepovoljne meteorološke uslove kada su dodatno povećane koncentracije tih čestica”, kazao je Milanović.

Naveo je i da kvalitet vazduha nije isti u svim delovima Novog Pazara, te da će lokalna samouprava tokom sledeće godine postaviti još dve automatske merne stanice koje bi trebalo da pokažu realno stanje.

Dodao je da je u prethodnom periodu preduzeto nekoliko kratkoročnih mera poput izmeštanja Gradske toplane iz centra grada i zamena mazuta drvnom sečkom, te pošumljavanje 16 hektara terena u okolini Novog Pazara i zamena individualnih ložišta.

“Podaci pokazuju da su prosečne koncentracije suspendovanih čestica smanjene u odnosu na prošlu godinu, ali će se raditi da se i dalje smanje. Moraju se preduzeti dugoročne mere koje jedine mogu da daju rezultate, a pre svega tu mislim na gasifikaciju grada”, poručio je Milanović.

Najavio je da će početkom 2023. godine pristupiti izradi Plana unapređenja kvaliteta vazduha u Novom Pazaru i da će, u zavisnosti od Ministarstva za zaštitu životne sredine, taj dokument usvojiti tokom sledeće godine.

Topole na Gazilaru predstavljale opasnost, biće posađene nove

Milanović je istakao da su stručne službe lokalne samouprave, na zahtev “Gradske čistoće”, ocenile da su oko 70 stabala topole na groblju Gazilar “obolela i predstavljaju opasnost po prolaznike, objekte i saobraćaj”, zbog čega je dato mišljenje da budu uklonjene, te da će umesto njih biti zasađene nove sadnice.

Seča stabala topole na tom potesu izazvala je brojne reakcije građana na društvenim mrežama koji su smatrali da drveće nije bilo bolesno i da se nije smelo seći, pogotovo u vreme povećane zagađenosti vazduha.

Članica Gradskog veća zadužena za zaštitu životne sredine Milica Mančić kazala je da je lokalna samouprava svesna postojećeg stanja i potrebe da se dodatno deluje, nabrojavši koji su sve ekološki projekti sprovedeni tokom godine.

Među projektima navela je sadnju 1.135 sadnica lišćara i četinara, zamenu kotlova u školi u Muru, Tehničkoj i Školi za dizajn, čišćenje divljih deponija, nabavku kanti za selektivno odlaganje otpada, sprovedene edukacije i monitoringe kvaliteta zemljišta, površinskih voda i buke.

Najavila je i da se radi na sanaciji deponije Golo Brdo, kao i realizaciji velikog projekta formiranja regionalne deponije u Milatkoviću, koja će opsluživati Novi Pazar, Tutin i Rašku.

Komentari (1)

  1. Mirsad says:

    Kakve bre merne stanice. Pa gde su sredstva iz budzeta za saobracaj i zamenu grejnih tijela ? Stavite vi jedne godine nijet u dzepove a za kvalitet vazduha ulozite pare sram vas bilo. Nijet za kvalitet vazduha a nase pare u dzepove za plate.

    0
    0

Comments are closed.