Takva odluka doneta je nakon što je početkom februara Republička komisija za zaštitu prava odbila, kao neosnovan, zahtev druge grupe ponuđača, na čelu sa austrijskim “Štrabagom” za zaštitu prava na tom tenderu.

Gradska uprava je krajem prošle godine posao rekonstrukcije i dogradnje Opšte bolnice dodelila konzorcijumu, kojeg, osim “GAT-a”, čine i novosadski “Tehno inženjering” i “Enterijer Moša”, beogradski “Saturn elektrik” i “Jugogradnja”, te “Remontni centar” iz Užica, prihvatajući njihovu ponudu od nešto više od šest milijardi i 119 miliona dinara, odnosno, oko 51,8 miliona evra.

Zainteresovan za taj posao bio je i konzorcijum predvođen “Štrabagom”, koji je dostavio nižu ponudu, pet milijardi i 982 miliona dinara, ali ju je tenderska komisija odbila zbog “utvrđenih nedostataka”.

Naime, pregledom tenderske dokumentacije ustanovljeno je da “Štrabag” nije iskazao cene bez poreza na dodatu vrednost za pojedine pozicije, da raspolaže sa 95 umesto 100 radnika sposobnih za rad na visini, da nije priložio dokaze o bonitetu “BB” i da ponuđeni materijal i oprema ne ispunjavaju tražene uslove.

Oni su nakon toga zahtevali uvid u ponudu konkurentskog konzorcijuma, a potom i podneli zahtev za zaštitu prava, stopirajući potpisivanje ugovora sa “GAT-om”, ali ga je Republička komisija pre dvadesetak dana odbila.

Tenderom je predviđena izgradnja novog objekta odeljenja psihijatrije, kotlarnice i trafo stanice, kao i dogradnja i rekonstrukcija internog odeljenja, hirurgije i zgrade Doma zdravlja.

Odeljenje psihijatrije imaće 1.937 kvadrata, objekat će biti na dva sprata i nalaziće se u blizini sadašnjeg grudnog odeljenja.

Rekonstrukcijom postojećih objekata, pored nadogradnje i proširivanja prostornih kapaciteta, predviđena je i kompletna zamena dotrajalih instalacija.