U obrazloženju odluke o izmeni ugovora navodi se da je “neophodno u završnoj fazi izvođenja građevinskih radova izvesti i radove koji nisu bili predviđeni projektom, a pre svega iz tehničkih razloga i kompatibilnosti sa radovima koji su predmet ugovora”.

Nadzorni organ Elvir Hamidović ranije je našem radiju rekao da svi detalji izvođenja radova nisu mogli biti obuhvaćeni projektnom dokumentacijom usled nemogućnosti sagledavanja stvarnog stanja.

Dodao je da se, nakon rušenja javnog toaleta, pojavilo loše i muljevito tlo koje je moralo biti sanirano, kao i da je bilo problema sa sanacijom rečnog korita koje se urušilo.

Dodao je i da projektom nije bio rešen prelaz između dela koji se uređuje i šetališta ispod mosta zbog čega je predložio da se celokupna površina ispod mosta sa kosinama betonira i upristoji, uz izvođenje radova i na mostu.

Uređenje obala reke Raške izvodila je kompanija “Delić izgradnja”, koja je dostavila najpovoljniju ponudu na tender lokalne samouprave Novog Pazara.

Projektom je predviđeno mašinsko rušenje javnog toaleta, koji godinama nije u funkciji, a potom i da se taj deo leve obale Raške preuredi u vidu tribina, prekrivenih granitnim i behaton pločama.

Planirana je i sadnja 10 katalpi, sejanje 18 kvadrata trave, postavljanje žardinjera za cveće, ograde, korpi za otpatke i zamena postojećeg osvetljenja LED rasvetom.

Radovi, koji su trebali da traju 90 dana, počeli su krajem marta.