Tenderskom dokumentacijom predviđeno je “krpljenje” preko 12.000 kvadrata udarnih rupa, što podrazumeva opsecanje i rušenje postojećeg kolovoza, izduvavanje rupe, mazanje emulzije i ugrađivanje asfalta, uz odvoženje šuta na deponiju.

Pored toga, od izvođača radova se traži da “presvuče” preko 1.200 kvadrata izdeformisanog postojećeg asfalta novim slojem debljine četiri centimetra.

Vrednost radova procenjena je na 30 miliona dinara, a tender je otvoren do 3. aprila.

Podsećamo da je Gradska uprava krajem februara obustavila tender za asfaltiranje oko 13,5 kilometara postojećih ulica i putnih pravaca na teritoriji Novog Pazara, raspisan još u oktobru prošle godine.

Tenderom, procenjene vrednosti 277 miliona dinara bez poreza na dodatu vrednost, je predviđeno asfaltiranje 40 gradskih i prigradskih ulica, njihovih krakova, pristupnih i seoskih puteva različite dužine.

Komentari (1)

  1. Enko says:

    Dokle ce se jos krpit ???

    0
    0

Comments are closed.