Naime, ta firma je obavestila javno preduzeće da iz “objektivnih razloga odustaje od potpisivanja ugovora” iako je već bilo odlučeno da se njihova ponuda od 13,9 miliona dinara sa porezom prihvati i dodeli im se ugovor.

Umesto njih, JP za uređivanje građevinskog zemljišta posao će dodeliti drugom ponuđaču, kompaniji “Novi Pazar put”, čija je ponuda za skoro 2,8 miliona dinara skuplja.

Tender za nabavku kamenog materijala raspisan je još početkom godine, a JP za uređivanje građevinskog zemljišta je u februaru odlučilo da posao dodeli “Ukrasu”.

Međutim, “Novi Pazar put” se žalio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki jer su smatrali da je prekršena tenderska procedura.

Nakon razmatranja, Komisija je usvojila njihovu žalbu i naložila JP za uređivanje građevinskog zemljišta da im isplati 157.500 dinara na ime troškova sastavljanja žalbe.

Ti, kako su rekli u tom javnom preduzeću, proceduralni propusti nisu uticali da se posao dodeli “Ukrasu”, ali je na kraju ta firma sama odustala od posla.