Oni su, reagujući na tekst JP za uređivanje građevinskog zemljišta prekršilo prava “Novi Pazar put”, kazali da je i Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki utvrdila taj propust i postupak vratila do donošenja odluke o dodeli ugovora.

“Da je bilo većih nepravilnosti postupak bi bio u potpunosti poništen. U ponovnom postupku donošenja odluke o dodeli ugovora, isti je dodeljen ponuđaču ‘Ukras’ AD jer ispunjava sve uslove koji su bili predviđeni ovom javnom nabavkom”, navodi se u saopštenju.

Podsećamo da je Komisija usvojila žalbu preduzeća “Novi Pazar put” uloženu na postupak sprovođenja tendera za nabavku kamenog materijala i naložila JP za uređivanje građevinskog zemljišta da im isplati 157.500 dinara.

Tender za nabavku kamenog materijala za nasipanje puteva sproveden je početkom godine, a na njemu je ponudom od 13,9 miliona dinara pobedila kompanija “Ukras”.

“Novi Pazar – put” je za taj posao tražio 16,7 miliona dinara.

Komentari (1)

  1. Mirsad says:

    I prosli je bio proceduralni kad je Ukras dobio posao poplocavanja trga bez potpisanog ugovora, tako ste vi pisali. Trebali ste da pitate ove lopuze jer i to bio proceduralni propust.

    0
    0

Comments are closed.