Posao je poveren kompanijama “Avantech electronics” iz Beograda i “JT2” iz Pećinaca koje su jedine dostavile zajedničku ponudu vrednu 34 miliona dinara bez, odnosno, blizu 37,5 miliona dinara sa porezom na dodatu vrednost.

Inače, Grad Novi Pazar je krajem septembra sa firmom “JT2” ugovorio kupovinu katamarana za čišćenje i održavanje Ribarićkog jezera (Gazivode), dok je “Avantech electronics”-u  prošle godine poveren posao implementacije “redomata” u Uslužnom centru.

Plutajuća pregrada na Raški biće postavljena u naselju Postenje, oko dva kilometra nizvodno od uliva Deževske u nju.

Postavaljanje pregrade za skupljanje ambalažnog otpada na Jošanici predviđeno je na teritoriji Bajevice, osam kilometara uzvodno od ušća te reke u Rašku.

Montažna pregrada na Deževskoj reci biće postavljena u blizini igrališta na Deževskom putu i Petrove crkve, na terenu koji se često plavi.

Poslednja pregrada, na Ljudskoj reci, biće montirana na teritoriji Požege, 3,5 kilometra uzvodno od ušća te reke u Rašku.

Radovi bi trebalo da traju dva meseca.