U saopštenju Halilovića dostavljenog medijima, navodi se da je Viši sud usvojio žalbu Osnovnog javnog tužilaštva i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje zbog “bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešnog i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povreda Krivičnog zakonika”.

Dodaje se i da je Viši sud zaključio da prvobitna presuda “ne sadrži dovoljne i potpune razloge za zaključak da nije dokazano da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret”, te da su “razlozi dati u obrazloženju nejasni i znatnoj meri protivrečni”.

Halilović je naveo i da je, radi interesa javnosti i novinara, “kako bi osujetio i sankcionisao svaki oblik nasilja” protiv postupajućeg sudije Osnovnog suda Fuada Zukorlića Ministarstvu pravde podneo pritužbu, kao i da će Visokom savetu sudstva i drugim pravnim instancama uložiti predstavke.

Incident zbog kojeg je vođen postupak pred Osnovnim sudom desio se u vreme epidemije korona virusa, u krugu Opšte bolnice, dok je Halilović intervjuisao građanina koji je štrajkovao glađu nezadovoljan radom te zdravstvene ustanove.

Komentari (1)

  1. Pravda says:

    Očigledno je da je izjava Halilovića (o čijem radu su svi dobro upućeni) pokušaj pritiska na rad sudije koji vodi postupak, odnosno pravnički rečeno radi se o neprimerenom uticaju na rad sudije.

    Kao poznavalac prilika u pazarskom pravosudju, pouzdano znam da je sudija Fuad Zukorlić jedan od retkih sudija na koje nije moguće ni na koji način uticati, niti nad njim izvršiti bilo kakav pritisak.

    5
    0

Comments are closed.