„Mozaik“ je savim prikladno ime za nedeljni ili mesečni časopis u kojem očekujete reportaže, intervjue, zanimljive fotografije… Časopis „Mozaik“ je, ipak, za većinu nas koji čitamo ove redove potpuno drugačiji od ostalih, jer se on-sluša.

Namenjen je osobama sa oštećenim vidom i primer je kako se medij može prilagoditi populaciji od nekoliko desetina hiljada građana Srbije koji su od rođenja ili tokom života izgubili čulo vida.

Aktivista u nevladinom sektoru i saradnik „Mozaika“ Slobodan Stanković u emisiji ”Živeti zajedno” pojašnjava da časopis izlazi jednom mesečno na CD-u sa kojeg slepi i slabovidi slušaju aktuelne teme iz dnevne i periodične štampe i informacije od značaja za njih.

”U našem prethodnom broju objavili smo i prilog da Sto plus radio iz Novog Pazara ima nedeljnu polučasovnu emisiju posvećenu osobama sa posebnim potrebama”, naglasio je kolega.

Stanković je ocenio da su do sada mediji značajno doprineli promeni stava da su osobe sa bilo kojom vrstom posebne potrebe, manje vredne i nepoželjne u javnosti.

Ipak, digitalna era će sigurno preuzeti glavnu reč na tom polju, jer su već razvijene aplikacije za smart telefone reaguju na govorne komande.

Njihova upotreba je jednostavna, a vibracijama i glasovnim porukama korisnik dobija povratnu informaciju. Posebno se ističe mogućnost čitanja teksta “na glas”, bilo da se radi o SMS porukama ili o e-knjigama.

U Srbiji živi između 700.000 i 800.000 osoba sa nekom vrstom invaliditeta. Najčesća diskriminacija je pri zapošljavanju i zdravstvenoj zaštiti, pokazao je monitoring prava osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Stanković ukazuje da osobe sa invaliditetom imaju svoje vrednosti, kvalitete, sposobonosti i znanja i da u velikoj meri mogu da doprinesu društvu.

”Problem je u tome što društvo ne prepoznaje i ne vidi prepreke koje postoje, a koje su postavljene osobama sa invaliditetom”, rekao je Stanković.

On je docenio da osobe sa invaliditetom koje završe fakultet ili dobiju zvanje doktora nauka ne bi trebalo da imaju bilo kakve teškoće pri zapošljavanju i da tu ne bi trebalo da bude bilo kakvih predrasuda.

Na pitanje kako olakšati položaj osoba sa invaliditetom, Stanković ističe uklanjanje arhitektonskih barijera i edukaciju svih, bez obzira da li jesu ili nisu osobe sa posebnim potrebama.

„Edukacija je veoma važna za razbijanje predrasuda. Edukacija pomaže i osobama sa invaliditetom da se upoznaju sa svojim pravima. Oni svojim delovanjem, svojim radom, svojim uspesima u obrazovanju, u raznim kulturnim i sportskim aktivnostima mogu pokazati svoje mogućnosti i biti primer drugima“, kazao je Slobodan i dodao da, osim edukacije, u razbijanju predrasuda pomažu mediji, pa i obrazovni sistem.

Stanković naglašava da se položaj osoba sa invaliditetom ne može unaprediti ako i oni sami u tome ne učestvuju.

„Mislim da Skupština Srbije ne bio trebala da bude bez osobe sa invaliditetom,
da lokalne samouprave treba da imaju što više odbronika-osoba sa invaliditetom. Treba da im se poveravaju i različite odgovorne funkcije, u skladu sa njihovim mogućnostima“, ocenio je aktivista u nevladinom sektoru i saradnik časopisa “Mozaik“ Slobodan Stanković.

Lejla Bučan