Prema procenama svetskih organizacija, u Srbiji ima između 350 i 400 hiljada osoba sa mentalnim invaliditetom, a od tog broja u Novom Pazaru ih ima oko hiljadu.

Precizni podaci o broju ovih osoba ne postoje, jer još uvek ima roditelja koji ovakvu decu kriju po kućama i ne žele da ih registruju, a to je posebno izraženo u malim sredinama.

U Novom Pazaru o ovim osobama posebno brine Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, koje od pre godinu dana ima Centar za dnevni boravak ometene dece, mladih i odraslih.

U izgradnju i opremanje ovog centra uloženo je 34 miliona dinara. Skoro polovinu sredstava obezbedili su inostrani donatori, ali i Ministarstvo za rad i zapošljavanje, lokalna samouprava, novopazarski preduzetnici, građani i roditelji dece sa smetnjama u razvoju.

Centar ima 800 kvadratnih metara korisne površine i u tom prostoru smešteni su svi sadržaji neophodni za boravak osoba sa smetnjama u mentalnom razvoju.

Koordinator Centra za boravak osoba sa smetnjama u razvoju Tahir Delić kaže da imaju sve uslove koje zahtevaju savremeni standardi za boravak dece sa smetnjama u razvoju.

On dodaje i da je jedan od ciljeva Centra da pomogne porodicama sa decom ometenom u razvoju kako bi mogli da se posvete i drugim obavezama.

“Dnevni boravak je jedna od usluga koja je propisana Zakonom o socijalnoj zaštiti. Objekat smo pravili pet godina i 1. septembra prošle godine smo prešli u ovaj prostor, gde su uslovi neuporedivo bolji. Naši korisnici u ovom prostoru mogu da pokažu ko su, šta su i šta sve mogu“, rekao je Delić.

On pojašnjava da se u Centru radi sa decom po individualnim planovima podrške, koji predstavlja program aktivnosti prilagođen deci, a koji se radi na osnovu procene stručnjaka.

“Prostor je prilagođen potrebama dece, a zaposleni su licencirani stručnjaci. Naše udruženje je među prvima u Srbiji dobilo licencu, tako da smo i kvalifikovani pružaoci usluge dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle“, rekao je Delić.

Radno vreme ovog centra je od 7.30 do 15.30, mada je početna ideja bila da rade od 7 do 18 sati.

“Obzirom na nedostatak finansijskih sredstava, mi smo za sada prinuđeni da radimo ovako, a i ovo što sada radimo veoma teško realizujemo zahvaljujući lokalnoj samoupravi i pomoći koju dobijamo od preduzetnika i građana“, pojasnio je Delić.

Trenutno je za dnevni boravak prijavljeno 57 korisnika, a dnevno ih u proseku bude oko 35, koji su podeljeni na pet starosnih grupa sa osmišljenim aktivnostima prema individualnim potrebama.
Delić ističe da mnogi roditelji imaju problem da obezbede prevoz deci do Centra i nazad kući, a oni još uvek nisu u mogućnosti da organizuju prevoz onako kako je na početku zamišljeno i kako će biti jednog dana.
 
“Dobilo smo vozilo od EU PROGRES-a, imamo vozača kojeg povremeno angažujemo, ali ne i sredstva za održavanje vozila, gorivo i registraciju. Ipak, nadamo se da ćemo u dogledno vreme naići na razumevanje i da ćemo obezbediti sredstva da to vozilo bude u svakodnevnoj upotrebi“, kaže Delić.

On je dodao da se izgradnjom objekta Centra za dnevni boravak razmišlja i o ostalim propisima Zakona o socijalnoj zaštiti, kao što su pomoć u kući i predah porodice, koji podrazumeva da tokom godine porodica može 45 dana da smesti dete u neku ustanovu.

“Za realizaciju svih ideja problem su sredstva, a donatori najmanje prostora imaju za pomoć osobama sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Oni pružaju skromna sredstva koja mogu da pokriju nekoliko meseci, ali ne garantuju održivost usluge i aktivnosti koju bi da razvijemo”, rekao je Delić.