Sekretar Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Tahir Delić ocenio je da je u Novom Pazaru u poslednjih nekoliko godina znatno unapređen stepen socijalnih usluga.

Delić je u emisiji “Živeti zajedno” naglasio da su posle skoro dve decenije postojanja MNRL kao jedinog takve vrste, nastale još neke organizacije koje se bave pružanjem sličnih usluga.

„Formirana su i udruženja koja pružaju usluge pratioca, personalnog asestenta i pomoć u kući za porodice koje imaju decu ometenu u razvoju“, pojasnio je predsednik jedinog licenciranog društva za takve poslove u Novom Pazaru.

“Pored nekoliko licenciranih usluga, što znači da raspolažemo kadrovima i smeštajnim kapacitetima, u septembru ove godine očekujemo licencu i za ‘Predah porodice’ uslugu namanjenu roditeljima u prvom redu”, naglasio je sekretar MNRL.

Ovo društvo je prošle godine, posle Beograda, bilo drugo u Srbiji koji je deci sa teškoćama u razvoju omogućio višednevni boravak u specijalizovanoj ustanovi.

Roditelji sada mogu da svoju decu ometenu u razvoju tokom radne nedelje smeste u MNRL, kada tokom tog vikenda porodica može da se posveti drugoj deci ili otputuju bez brige za dete ometeno u razvoju koje imaju.

“Deca tada nisu samo na čuvanju, već imaju ishranu i razne aktivnosti od jutra do mraka, koje su radjene po posebnom program za njih“, pojasnio je Delić.

Roditelji imaju pravo na jedan vikend mesečno, kada svoje dete ustavljaju na produženom boravku. Društvo tada formira grupe dece sa najviše njih osmoro, a sa njima su po četiri negovateljice.

Prema Delićevim rečima, povećanje broja udruženja predstavlja „široku lepezu” usluga, koje veoma znače korisnicima.

“Sve organizacije ovog tipa u gradu sada su znatno unapredile uslugu osobama sa posebnim potrebama i njihovim roditeljima”, rekao je Delić.

On je dodao da se MNRL svakodnevno brine o 30-ak dece, ali da njihov broj na dnevnom nivou varira, upravo zbog većeg broja prižalaca usluga, “što je dobro za sve” u gradu.

“Roditelji koriste i druge usluge ostalih udruženja. To je dobro, jer je bitno da su takva deca svakodnevno u nekom od programa socijalne zaštite”, naglasio je Delić.

E. Đulović

PREUZMI AUDIO