Direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović ocenila je prilikom poslednje posete Novom Pazaru da je položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji poboljšan u poslednjih deset godina, ali da nisu svi njihovi problemi rešeni.

Ona je gostujući u emisiji Živeti zajedno na radiju Sto plus istakla da je teško oceniti položaj osoba sa invaliditetom u Srbiji, već da ga treba posmatrati iz više uglova jer stanje “nije ni crno ni belo”.

“Kao osoba sa invaliditetom i kao direktor organizacije koja okuplja oko 500 ustanova koje okupljaju osobe sa invaliditetom širom Srbije, smatram da se dosta toga promenilo na bolje u poslednjih deset godina. Nažalost, situacija nije ista u svim delovima Srbije, brojni problemi nisu rešeni i na nama je da pratimo šta se dešava oko nas, da se donose novi, a postojeći zakoni primenjuju kako bismo mogli da se uključimo u normalan društveni život”, kazala je Jovanović.

Ona je dodala da je do nedavno u Srbiji preovladavao “medicinski model invalidnosti kojim su osobe sa posebnim potrebama tretirane samo kao pacijenti”.

“Zato su nastali rehabilitacioni centri i specijalne škole, ustanove koje su samo okupljale osobe sa posebnim potrebama što je dovelo do toga da su one živele na marginama, isključene iz društva, bez mogućnosti za rad, školovanje i normalan samostalan život”, izjavila je Jovanović.

Međutim, prema njenom mišljenju, u poslednjih desetak godina je došlo do zaokreta pa je taj medicinski model promenjen u socijalni, koji je u centar problema stavio društvo.

“Društvo je to koje stvara razne prepreke i koje nas diskriminiše i ukoliko društvo otkloni te prepreke, onda ćemo mi postati ravnopravni članovi društva. To se polako menja i prepreke, od prostornih do zakonskih, se uklanjaju i mi o invalidnosti sada pričamo kao o aspektu poštovanja ljudskih prava”, dodala je ona.

Jovanović je navela da je u prethodnom periodu država donela niz zakona kojima je položaj osoba sa invaliditetom unapređen, kao i da u pravnoj normi Srbija ne kaska za najrazvijenijim zemljama sveta i da u regionu prednjači.

“Međutim, drugačija je situacija u svakodnevnom životu, pogotovo u manje razvijenim krajevima zemlje i ruralnim područjima. Stepen socijalne zaštite nije isti u svim gradovima, pružanje socijalnih usluga je obaveza lokalnih samouprava i nemaju sve dovoljno novca da osobama sa invaliditetom obezbede sve vrste tih usluga”, rekla je Jovanović.

Direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom naglasila je da su mogućnost školovanja i visoka stopa nezaposlenosti i dalje najveći problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju u Srbiji.

N. Kočović

 

PREUZMI AUDIO