Član Gradskog veća zadužen za oblast zdravstva i socijalne politike Novog Pazara Fevzija Murić smatra da u poslednjih godinu dana ima vidljivih pomaka u radu organizacija koje se bave osobama sa invaliditetom u ovom gradu.

On je u emisiji Živeti zajedno na radiju Sto plus rekao da su ove organizacije proširile asortiman usluga, čije različite programske aktivnosti finansira lokalna samouprava.

“Mi finansiramo projekte šest organizacija koje na različite načine pokušavaju svojim članovima da olakšaju i učine kvalitenijim svakodnevni život. To su Regionalni savez slepih i slabovidih osoba, Regionalni savez gluvih i nagluvih osoba, Udruženje za cerebralnu paralizu, Udruženje paraplegičara, Društvo za pomoć mentalno nedovolno razvijenim licima i Udruženju civilnih invalida rata“, rekao je Murić.

On smatra da je položaj osoba sa invaliditetom u protekoj deceniji prilično unapredjen, ali da je ostalo još mnogo toga šta treba uraditi.

“To je kao i u oblasti kulture, koliko god da ulažete uvek treba još. Grad je do sada mnogo toga uradio, od Uslužnog centra u zgradi Gradske uprave koji je dostupan i osobama u kolicima, instalitali smo poseban aparat za gluve i nagluve, koji imaju i svoj poseban šalter, obarali smo mnoge trotoare u gradu, prilagodili smo im mnogo toga. Naravno da na tome treba i dalje raditi i nadogradjivati, da bi im stvorili uslove za normalan život”, rekao je Murić.

On je podsetio da su od 1. avgusta Centar za socijalni rad, Udruženje psihologa i Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima u Novom Pazaru počeli realizaciju sedam projekata.

“To su projekti: Pomoć u kući za odrasla i stara lica, Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju, Svetodavno terapeutsko edukativnu usluga za bračne parove, Lični pratilac, Personalni asistent, Dnevni boravak osoba sa smetnjama u razvoju i Predah uslugu. Ove projekte će do kraja godine, preko lokalne samouprave, finansirati Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, iz namenskih transfera Vlade Srbije, sa ukupno 13, 8 miliona dinara“, rekao je Murić.

On veruje da će putem ovih projekata biti poboljšane usluge socijalnih davanja u Novom Pazaru.

“Mi ćemo kontrolisati realizaciju ovih projekata, jer će ove tri organizacije morati redovno da nam pišu izveštaje. Oni imaju obučene i licencirane ljude od strane resornog ministarstva za obavljanje ovih usluga u okviru projekata. Mi smo ranije imali nekoliko sličnih pilot projekata, tako da odlično razumemo potrebu naših sugradjana, na osnovu koje smo i raspisali tendere za ove projekte“, rekao je Murić.

Dodaje da će ovi projekti biti realizovani do 31. decembra, a da će grad tokom tog meseca konkurisati ponovo za sredstva iz namenskih sredstava Vlade Srbije.
“Cilj nam je da naredne godine dobijemo oko 20 miliona dinara, da bi ove usluge bile još kvalitetnije, pa da recimo prevoz više ne bude problem, da osobe koje obavljaju ove usluge mogu da odu i do udaljenih sela. Trenutno Centar za socijalni rad ima samo jedno vozilo na raspolaganju i teško da može da zadovolji kapacitete cele opštine. Život ljudi u dalekim selima je znatno teži nego u gradu, mnoge usluge su im nedostupne, od kvalitetne zdravstvene zaštite do kulturnih sadržaja”, priča on.

U okviru ovih sedam projekata biće uključeno izmedju 300 i 400 korisnika.

A.Bajrović

 

PREUZMI AUDIO