Iz budžeta grada Novog Pazara ove godine će po konkursima za projekte organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom biti izdvojeno 29,32 miliona dinara.

Član Gradskog veća zadužen za oblast zdravstva i socijalne politike Fevzija Murić kaže za „Živeti zajedno“ da su ova sredstva za tri miliona dinara veća od prošlogodišnjih, kada im je odobreno 26,45 miliona dinara.

“Sredstva su dobili Regionalni savez slepih i slabovidih osoba, Regionalni savez gluvih i nagluvih, Udruženje za cerebralnu paralizu, Udruženje paraplegičara i Društvo za pomoć nedovoljno razvijenim licima. Najviše sredstava, devet miliona i 280 hiljada dinara, dobilo je Društvo za pomoć nedovoljno razvijenim licima, jer oni imaju Centar za celodnevni boravak, koji osim njih koriste i članovi Udruženja autističnih osoba”, rekao je Murić.

On je dodao da je Vladi Srbije upućen zahtev da se ovakve humanitarne organizacije isključe iz finansiranja po konkursu, već da im se novac odobrava kao ranije programski.

“Među dobrim projektima bih izdvojio onaj kojim je Udruženje paraplegičara tražilo da im se obezbede sredstva za određenu opemu za auto-školu, mi smo to učinili i već je njih nekoliko položilo vozački ispit. Udruženje gluvih i nagluvih prošle godine je imalo projekat kroz koji je mnogo službenika u javnim ustanovama naučilo gestovni govor”, rekao je Murić.

On je dodao da je u Uslužnom centru u lokalnoj samoupravi osposobljen jedan šalter sa zvučnikom i audio opremom za osobe slabijeg sluha.

“Osim toga na ulazu u Uslužni centar već nekoliko godina se nalazi aparat sa Brajevom azbukom, uradili smo i prilaznu rampu- a tako treba osposobiti i sve ostale obrazovne i kulturne ustanove. Na nekoliko lokacija u gradu smo takođe oborili trotoare, što nije dovoljno, ali ipak nešto znači”, rekao je Murić.

On je istakao da osobe sa invaliditetom treba maksimalno integrisati i uključiti u društvo.

“Treba im stvoriti adekvatne uslove, edukovati ih i obrazovati da budu korisni i ravnopravni deo svih segmenata društva. Dakle, treba ih integrisati, a ne izolovati, kao što se to sada sve više sprovodi u školama”, rekao je Murić.

Da bi se postigla ravnopravnost neophodno je da vlast, ali i građani, prihvate da su osobe sa invaliditetom integralni deo društva, a Murić smatra da su Novopazarci spremni na njihovu integraciju.

“Ljudi su brižniji i humaniji prema invalidnim osobama nego ranije, pored teške socijlne situacije u gradu. Dakle, briga o invalidnim osobama zaslužuju poseban segment, zato smo mi i napravili poseban konkurs za finansiranje organizacija koj se bave njihovim problemima“, rekao je Murić.

A. Bajrović