Od avgusta ove godine devetnaestoro dece sa posebnim potrebama dobilo je lične pratioce i personalne asistente, pomoć koju do sada nisu imali na raspolaganju u Novom Pazaru.

Ove dve oblasti iz oblasti socijalne zaštite pruža im Udruženje psihologa Novi Pazara koje je od Ministarstva rada i socijalne politike za taj projekat dobilo oko četiri miliona dinara.

Potpredsednica Udruženja Marija Tiosavljević rekla je gostujući u emisiji Živeti zajedno na radiju Sto plus da ličnog pratioca ima 10 učenika, kao i četvoro dece koja su u obdaništu ili pohađaju predškolsku pripremnu nastavu.

“Lični pratilac pruža detetu podršku u sprovođenju svakodnevnih aktivnosti, od kretanja, oblačenja i hranjenja do održavanja higijene. Lični pratilac ostaje u školi sve dok dete ima nastavu, a ponekad i prisustvuje časovima”, izjavila je Tiosavljević.

U program ličnog pratioca uključena su deca sa autizmom, cerebralnom paralizom, lakom ili umerenom retardacijom, kao i Daunovim sindromom, dok su personalni asistenti namenjeni osobama sa nekim vidom telesnog invaliditeta.

Tiosavljević je dodala da su prva iskustva u pružanju tih usluga pozitivna i da se nada da će projekat biti nastavljen i u 2017. godini.

“Projekat nam traje do kraja 2016. godine, ali se nadamo da će biti nastavljen i u narednoj godini jer postoji velika potreba za angažovanje ličnih pratilaca i personalnih asistenata. Neke procene pokazuju da je ova usluga potrebna za još bar 19 osoba, a da u našem gradu ima oko 3.000 osoba sa smetnjama u razvoju”, kazala je Tiosavljević.

Sekretar Udruženja psihologa Novi Pazar Jasmin Ganić istakao je da to Udruženje postoji dve godine, kao i da je i pre pružanja usluga lični pratilac i personalni asistent radilo sa osobama sa teškoćama u razvoju.

“Članovi našeg udruženja od ranije individualno rade sa oko 100 osoba sa smetnjama u razvoju. Najviše radimo sa autističnom decom, lako retardiranim osobama, kao i socijalno ili porodično zapuštenim osobama. Svi oni dolaze dva do tri puta nedeljno, sa njima se radi po sat vremena tokom kojih naši stručnjaci rade na njihovom osposobljavanju za samostalan život”, naglasio je Ganić.

On je najavio da je jedan od ciljeva Udruženja da postane ustanova licencirana za pružanje usluga iz oblasti socijalne zaštite i da očekuje da će se to desiti tokom sledeće godine.

N. Kočović

PREUZMI AUDIO