Od tridesetak organizacija civilnog društva (OCD) koje se u Srbiji  takmiče za podršku njihovim projektima na konkursu “Šampioni svaki dan” Paraolompijskog komiteta Srbije, čak njih tri iz Novog Pazara je uspelo da se probije blizu konačne odluke.

Organizacija slepih i slabovidih konkurisala je projektom “Trčimo po zvuku”, Udruženje za pomoć osobama sa autizmom je predstavilo projekat “Plivajmo do zdravlja”, a Udruženje za pomoć osobama sa invaliditetom će projektom “Vizuelno fizička prisutnost” pokušati da osvoji prvo mesto.

Kako su nam rekli u ovim OCD, oni koriste svaku priliku da naprave dobar projekat i konkurišu kod donatora, jer to predstavlja “koristan vid” podrške njihovom radu, pošto su tako obezbedili značajna sredstva za funkcionisanje organizacije.

Sekretar Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih u Novom Pazaru Mirsada Dibranin Ajdinović je gostujući u emisiji “Živeti zajedno” rekla da ova organizacija redovno aplicira kod domaćih i stranih investitora kako bi dobila sredstva za projekte koji u velikoj meri pomažu da se poboljša kvalitet života slepih i slabovidih osoba.

“Većina projekata sa kojima smo konkurisali do sada su uspešno realizovani, a najvise sredstava dobili smo od Ministarstva za rad i socijalnu politiku”, kaže Dibranin Ajdinović.

Ona dodaje da su prvi projekat realizovali 2004.godine i on je bio posvećen rehabilitaciji kasnije oslepelih osoba, slepim ženama i slepoj deci.

“U okviru tog projekta obučeno je 35 osoba da se samostalno kreću, edukovano osam slepih žena i pet porodica slepe dece. Pored toga, radili smo i na opismenjavanju slepih lica i roditelja slepe dece na Brajevom pismu. Zahvaljujući tome, opismenjeno je 12 kasnije oslepelih osoba i četiri člana porodice slepe dece”, istakla je Dibranin Ajdinović.

Ona je dodala da je rad sa kasnije oslepelim osobama veoma težak i da su zahvaljujući projektu “Povratak u život” uspeli da takvim osobama vrate volju za životom i želju za opismenjavanjem.

Osim toga, realizovali su i projekat “Dodirom do čitanja” u koji su pored roditelja i dece bili uključeni i nastavnici koji su se upoznali sa Brajevim pismom kako bi pomogli deci sa oštećenim vidom.

“Zahvaljujući inkluziji očekivalo se da će u neku školu u jednom momentu doći dete koje ima visok procenat gubitka vida i ovaj projekat bio je dobra priprema za nastavnike da savladaju Brajevo pismo”rekla je Dibranin Ajdinović.

Ona je istakla da su naročito lepo prihvaćeni projekti “Dodirnimo dugu” i “Dodirom i zvukom do znanja” koji su osim klasičnog rada imali i praktičnu primenu.

“Kroz ova dva projekta slepu decu upoznavali smo sa svetom oko sebe,stimulisali taktilnu percepciju i naučili ih da učestvuju u svetu oko sebe ravnopravno kao videća lica. Sve naučeno primenjivali smo i praktično u prirodi što je za njih bila posebna motivacija” kaže Dibranin Ajdinović.

Ona je dodala da su zahvaljujući tim projektima uspeli da obezbede sredstva koja uopšte nisu jeftina i koja se rade po narudžbini.

“To su slikovnice, magnetne slovarice i topognostičke tablice, putem kojih oni stiču znanja najpre kroz predbukvarsku nastavu i onda se kroz te metode kasnije opismenjavaju na Brajevom pismu”, dodaje Dibranin Ajdinović.

Predsednik Udruženja za pomoć osobama sa autizmom Jusuf Džankovic rekao je u emisiji Sto plus radija da projekti predstavljaju jedini način izdržavanja svih neprofitabilnih udruženja i organizacija.

“Obzirom da smo osnovani pre dve godine, do sada smo imali četiri projekta od kojih su nam dva odbijena. Kod Nacionalne službe zapošljavanja smo konkurisali za javne radove i imali plaćena dva radna mesta u trajanju od četiri meseca, a otvoreni projekat kod Grada za finansiranje udruženja nije odobren i nismo dobili objašnjenje zašto”, kaže Džanković.

U Udruženju za pomoć osobama sa invaliditetom “Živeti zajedno” nam je rečeno da do sada nisu imali puno sreće sa projektima. Predsednik Zoran Krstić rekao je u emisiji “Živeti zajedno” da samo pisanje projekta iziskuje određene troškove, a često se desi da projekat bude odbijen.

“Mi smo 2009.godine radili na projektu koji je bio namenjen samostalnom životu osoba sa invaliditetom, ali nažalost nije prošao”, ističe Krstić.

On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da je njegovo udruženje od ove godine korisnik sredstava iz budžeta grada Novog Pazara.

“Prošle godine smo dobili sredstva od Ministarstva rada i socijalne politike za adaptaciju prostora, pa smo tako uspeli da obezbedimo nove stolove, kompjutere i okrečimo prostorije”,dodao je Krstić.

Tri lokalne organizacije trenutno su u trci za glasove koji će im omogućiti da se što bolje plasiraju na konkursu u okviru projekta “Šampioni svaki dan”, koji za cilj ima da se osobama sa invaliditetom omoguće bolji uslovi za bavljenje sportom i veća dostupnost sportskim objektima.

Kako nam je rečeno u ovim organizacijama eventualna sredstva od ovog projekta biće usmerena na osnaživanje njihovih korisnika da se bave sportom ali i da postojećim sportistima omoguće napredovanje u sportu kojim se bave.

Glasanje za ove projekte je u toku i trajaće do petog oktobra, a svi koji žele da glasaju za neki od ova tri projekta to mogu učiniti na platformi http://sampionisvakidan.rs/.

E.Đulović

PREUZMI AUDIO